Divendres
24 de Maig de 2019
10:54:55

Actualitzar

Seu electrònica

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Sobre la Seu

La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible a través de xàrcies de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències. Esta seu electrònica identifica a l'Ajuntament de Puçol quan es relacione per mitjans electrònics amb els ciutadans i amb altres Administracions Públiques. A través d'esta seu es realitzaran les actuacions, procediments i servicis que requerisquen la identificació de l'Ajuntament de Puçol en les seues relacions amb les persones físiques i jurídiques, i amb altres Administracions Públiques per mitjans electrònics, així com aquells altres servicis electrònics respecte de què es decidisca la seua inclusió en la seu per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels servicis públics.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Puçol esta disponible a través de l'adreça electrònica: http://pucol.sede.dival.es

La seua titularitat correspon a l'Ajuntament de Puçol.

Si a l'entrar en la seu el seu navegador li informa que no pot comprovar la validesa del lloc web instal·le manualment els certificats de l'ACCV en l'adreça: http://www.accv.es/ayuda/descargar-certificados-digitales*

* Enllaç a pàgina web ubicada fora de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Puçol.