Divendres
24 de Maig de 2019
11:27:05

Actualitzar

Seu electrònica

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Sistemes de signatura electrònica

A fi de garantir la validesa jurídica dels tràmits realitzats en la seu, és necessari identificar-se electrònicament.

El Certificat Digital permet verificar la identitat d'un ciutadà, garantint que únicament ell pot accedir a la seua informació personal, evitant suplantacions. Per mitjà del certificat també es permet utilitzar la firma electrònica, tant en documents com en sol·licituds.

La firma electrònica basada en un certificat digital, com els utilitzats en l'Administració Electrònica, té la mateixa validesa jurídica que la firma manuscrita. Així mateix, la identificació basada en un certificat digital és equivalent a la presentació del DNI en l'atenció presencial.

Estos certificats digitals permeten realitzar tràmits administratius de forma segura a través d'internet, tenint la mateixa validesa que els realitzats de forma presencial però evitant desplaçaments i esperes.

La instal·lació d'estos certificats digitals és molt senzilla lloc que només és necessari instal·lar-los en el navegador amb què s'està accedint a la Seu Electrònica.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Puçol admet, per a la identificació dels ciutadans, els certificats electrònics reconeguts, emesos per les següents autoritats de certificat:

Per a la utilització del DNIe és necessari la instal·lació de programari i de maquinari associat, del que pot trobar informació en les següents adreces dependents del Ministeri d'Interior:

http://www.usatudni.es*
http://www.dnielectronico.es*

Si usa un certificat de l'ACCV, pot consultar les instruccions per a configurar el navegador d'internet amb el certificat de la dita autoritat de certificat fent clic en este enllaç*

* Enllaç a pàgina web ubicada fora de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Puçol.